Zúčastni se soutěže o podepsané Vémolice

Vyhraj podepsanou Vémolici. Exkluzivní višňovice s Karlosem Vémolou je beznadějně vyprodaná. Ty jí můžeš získat zdarma v soutěži a navíc i s podpisem samotného Terminátora.

Karlos Vémola podepsal Vémolice Foto: FightLive

Soutěž o Vémolice podepsané Karlosem Vémolou: 11. 6. - 18. 6.

Už dnes v pátek 11. června od 18:00 můžeš zabojovat o podepsané Vémolice Karlose "Terminátora" Vémoly. Soutěže budou hned dvě. Jedna na našem profilu na Facebooku a druhá na našem profilu na Instagramu. Do obou soutěží se můžeš zapojit zcela zdarma. Vzhledem k tomu, že Vémolice je alkohol, mohou se ovšem zúčastnit pouze osoby starší 18 let. Konec soutěže je v pátek 18. června v 18:00.

Pravidla pro soutěž na Instagramu jsou následující:

  • Sleduj @fightlive.cz na Instagramu
  • Označ do komentáře 2 kámoše, se kterými se podělíš o radost z výhry!
  • Komentovat můžeš vícekrát, vždy ale s přidáním jiných kamarádů
  • Přesdílej tuto fotku na svém stories a nezapomeň nás označit

Pravidla pro soutěž na Facebooku jsou následující:

  • Sleduj FightLive CZ/SK na Facebooku
  • Napiš, proč právě ty by si měl vyhrát podepsanou Vémolici Karlose Vémoly, a  jak s ní v případě výhry naložíš (kreativitě se meze nekladou).

Úplná pravidla soutěže o podepsané lahve Vémolice, která probíhá na Instagramu a Facebooku

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Soutěž o podepsané lahce Vémolice (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na facebookových stránkách FightLive a instagramovém účtu Fightlive. (dále také „pravidla“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků zveřejněných na webových stránkách https://www.fight-live.cz/rubriky/aktuality/zucastni-se-souteze-o-podepsane-vemolice_1303.html

1. Pořadatel a organizátor

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost GTO Solutions, s.r.o. IČ: 24804177 se sídlem Na pomezí 1333/34, 150 00, Praha 5 - Košíře, PSČ 150 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175772 (dále jen „pořadatel“)

2. Termín a místo soutěže

Soutěž bude probíhat v období od 11. 6. 2021 18:00:01 hodin do 18. 6. 2021 18:00:01 hodin (dále jen „doba konání“) na území České republiky (dále jen „místo konání“ soutěže).

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, plně svéprávná osoba, která má doručovací adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a organizátora soutěže, jakož i osoby blízké pořadateli a organizátorovi nebo ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel či organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

4. Princip a podmínky soutěže

Účast v soutěži je podmíněná následujícími kroky:

na Instagramu:
-Sledováním @fightlive.cz a označení do komentáře 2 dalších uživatelů
-Přesdílením soutěžního příspěvku na svém stories
-Soutěž je pouze pro osoby starší 18 let

Soutěžící se do soutěže registruje splněním soutěžních podmínek uvedených na instagramových stránkách @fightlive.cz

Na Facebooku:
-Sledování facebookového profilu FightLive CZ/SK
-Zapsáním soutěžního příspěvku do komentáře

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem splnění výše zmíněných podmínek a poskytnutí kontaktních údajů soutěžícího.

5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži jsou 1x láhev Vémolice v soutěži na Facebooku a 1x láhev Vémolice v soutěži na Instagramu.

6. Vyhodnocení soutěže

Výherce bude uvědoměn o své výhře prostřednictvím sociální sítě Facebook (v soutěži na Facebooku) a prostřednictvím sociální sítě Instagram (v soutěži na Instagramu) během 18. 6. 2021. V případě, že výherce na oznámení o výhře reagovat do 24 hodin, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatelů soutěže, kteří jsou oprávněni ji užít k jiným marketingovým účelům. Soutěžící, kteří nevyhráli, se výsledky soutěže dozví v původních soutěžních příspěvcích na Facebooku a Instagramu.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v této soutěži a poskytnutím výše uvedených údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa) dává účastník akce souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávaly pořadatel a agentury tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresa
  • telefonní číslo

Účelem je zprocesování soutěže a umožnění předání výhry a informování zákazníka o dalších nabídkách a výrobcích pořadatele v budoucnu. Pořadatel může zpracovávat a použít osobní údaje účastníků pro účely této akce a pro poskytování dalších nabídek a informací o svých reklamních nabídkách. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a řídí se pravidly pro zpracování osobních údajů uvedenými na internetové stránce:
https://www.fight-live.cz/stranky/zpracovani-osobnich-udaju_5_stranka.html.

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné také využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.fight-live.cz/rubriky/aktuality/zucastni-se-souteze-o-podepsane-vemolice_1303.html

V Praze, dne 11. 6 . 2021

Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.